Butadien mozna równiez otrzymywac z butanu lub butenów

Butadien można również otrzymywać z butanu lub butenów. W wypadku użycia butanu najpierw otrzymuje się z niego buteny, a następnie butadien drogą kolejnego odwodorniania: C4H,o = C4Hs + H2 C4Hs = C4H6 + H2 Buteny otrzymywane na drodze krakowania ropy naftowej można poddać bezpośredniej przemianie na butadien bez przechodzenia przez pierwszy stopień odwodornienia. W celu otrzymania dobrych wyników proces należy prowadzić w obecności katalizatora. Zostały opracowane różne metody otrzymywania butadienu z butanu. W wielu z tych metod pierwszym etapem produkcji butadienu jest odwodornienie butanu na butylen. Proces można prowadzić albo rozpoczynając bezpośrednio od butanu, albo mieszaninę butanu i butylenów poddaje się od razu procesowi odwodornienia na butadien. Inny kierunek metod polegał na przemianie butenów otrzymywanych z butanu lub krakowaniu ropy na butadien na drodze katalitycznej. W metodzie obecnie stosowanej podstawową reakcją jest odwodornienie butenów na butadien za pomocą odpowiedniego katalizatora. Według Murphreego źródłem otrzymywania butenów jest proces krakowania ropy naftowej, a szczególnie nowy proces katalitycznego krakowania, dający duże ilości butenów. Te procesy katalityczne dostarczyły większą część butadienu ogólnie wyprodukowanego w ramach planu produkcji kauczuku syntetycznego. [patrz też: olx tarnow , cement cena za tonę , instalacje elektryczne cennik ]

Powiązane tematy z artykułem: cement cena za tonę instalacje elektryczne cennik olx tarnow