Do wad nawierzchni betonowych nalezy zaliczyc

Do wad nawierzchni betonowych należy zaliczyć: a) pękanie płyt nawierzchni, wywołane w pewnych warunkach nieodpowiednim wykonaniem, skurczem lub pęcznieniem betonu, bądź też wpływami zmian temperatury, jak również nierównomiernym osiadaniem i podmyciem podłoża, wreszcie zbyt dużym obciążeniem, b) szczeliny, których właściwe wykonanie jeszcze nie zostało opanowane, skutkiem czego ulegają wykruszeniu się, c) wrażliwość nawierzchni betonowej na korozję (kwasy i sole) w terenach zawierających te szkodliwe składniki, zwłaszcza często trafiające się kwasy humusowe, d) długi okres pielęgnacji nawierzchni przed oddaniem do ruchu, e) łatwość obladzania się w okresach przymrozków. Szerokość nawierzchni betonowej jest określona przepisami ogólnymi dla pozamiejskich dróg II i III klasy technicznej i wynosi 7,0 i 6,0 m. w przypadku dróg miejskich, tj. ulic, szerokość nawierzchni betonowej jest uwarunkowana wieloma czynnikami i może być różna, Przekrój poprzeczny nawierzchni betonowej, podobnie jak i innych. nawierzchni, wykonuje się na prostych jako daszkowy bez zaokrąglenia: łukiem pośrodku. [przypisy: porotherm czy silka, frakcje ropy naftowej, cement cena za tonę ]

Powiązane tematy z artykułem: cement cena za tonę frakcje ropy naftowej porotherm czy silka