Ilosc cementu na 1 m3 betonu

Ilość cementu na 1 m3 betonu warstwy górnej powinna wynosić 350 –:– 450 kg na m3 betonu, z tym, że różnica ilości cementu w betonie użytym na warstwę górną i dolną nie może być większa niż 100 kg na 1 ro3 zagęszczonego betonu. Wytrzymałość 28-dniowa próbek powinna wynosić co najmniej 300 kG/cm2 na . ściskanie i 40 -:– 45 kG/cm~ na zginanie, a wskaźnik wodno-cementowy od 0,4 –:– 0,55. Najważniejszą cechą betonu nawierzchniowego jest jego wytrzymałość na zginanie. W nawierzchniach betonowych jednowarstwowych skład masy betonowej zbliża się do składu warstwy, górnej nawierzchni dwuwarstwowej i powinien wynosić: cementu 300 –:– 400 kg/m- betonu, wskaźnik wodno-cementowy 0,45 do O 5, wytrzymałość 28-dniowa na ściskanie 300 kG/cm2 i na zginanie 40 –:– 45 kG/cm2. Masy betonowe należy z reguły przygotowywać mechanicznie; mieszanie ręczne może być zastosowane przy-naprawach i to przy- niewielkim zakresie robót. . [patrz też: styropian spadkowy, olx tarnow, stolik kawowy allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: olx tarnow stolik kawowy allegro styropian spadkowy