Konstrukcja wezlów

Konstrukcja węzłów. Konstrukcja węzłów powinna zapewniać: a) przenoszenie występujących w nich sił, b) trwałość złącza – m. in. zabezpieczenie przed korozją, c) łatwość wykonania elementów – prostota kształtu, zbrojenia, powtarzalność kształtu obrzeży itd. d) sprawny montaż – łatwość ustawienia elementów, łatwy dostęp dla założenia izolacji i zbrojenia, możliwość prawidłowego zabetonowania złączy, zmniejszenie do minimum prac pomocniczych itd. Jednoczesne spełnienie wszystkich tych wymagań jest praktycznie nie do zrealizowania. W każdym konkretnym przypadku projektant musi się zdecydować na spełnienie niektórych z nich kosztem zaniedbania innych. Zawsze jednak muszą być spełnione wymagania dotyczące bezpieczeństwa ustroju. [hasła pokrewne: ile kosztuje studnia głębinowa, wskaźnik intensywności zabudowy, waga pręta fi 6 ]

Powiązane tematy z artykułem: ile kosztuje studnia głębinowa waga pręta fi 6 wskaźnik intensywności zabudowy