Moga to byc specjalnego typu wklady blaszane lub dodatkowe prefabrykowane elementy umozliwiajace stosowanie typowych polaczen

Mogą to być specjalnego typu wkłady blaszane lub dodatkowe prefabrykowane elementy umożliwiające stosowanie typowych połączeń. Należy nadmienić, ze połączenia wymagają od zewnątrz elementu maskującego, np. w postaci rynny. Dopuszczenie zmiany kształtu obrzeza płyty zewnętrznej przy dylatacji zwiększa ilość typów płyt, ale pozwala na stosowanie w dylatacji tego samego sposobu uszczelniania spoiny jak w pozostałych stykach. W rozwiązaniach przedstawionych konieczne było wprowadzenie w dylatację warstwy podatnej, oddzielającej sąsiadujące ze sobą wykonywane na budowie betonowe fragmenty połączenia. Przez odpowiednie ukształtowanie połączenia, drogą zwiększenia wymagań odnośnie, jakości prac na budowie, można zrezygnować z warstwy oddzielającej. To rozwiązanie budzi jednak zastrzeżenia ze względów termicznych. [patrz też: waga pręta fi 6, strefa przemarzania gruntu, drzwi płycinowe ]

Powiązane tematy z artykułem: drzwi płycinowe strefa przemarzania gruntu waga pręta fi 6