Na suficie pasy wykonuje sie wzdluz dluzszych scian pomieszczenia

Oprócz opisanego wyżej sposobu wyznaczania powierzchni sufitu na niektórych budowach stosowany jest drugi, mniej wygodny sposób. Polega on na tym, że równolegle do dłuższej ściany pomieszczenia wytycza się pośrodku oś sufitu, wbijając gwoździe w ten sposób, aby łebki gwoździ pokrywały się z przyszłą powierzchnią tynku sufitu. Następnie za pomocą łaty murarskiej i poziomnicy wyznacza się położenie łebków gwoździ, ustalających powierzchnię sufitu w kierunku poprzecznym. Po wyznaczeniu płaszczyzny przyszłego tynku za pomocą gwoździ zarówno przy pierwszym, jak i przy drugim sposobie wykonuje się dokoła wbitych gwoździ placki z zaprawy gipsowej, które wygładza się równo z główką gwoździa. Zamiast placków można również obok gwoździ drewnianych osadzić na gęstej zaprawie klepki. Po wykonaniu placków lub osadzeniu klepek przystępuje się do czynności zwanej powszechnie biciem pasów. Polega ona na tym, że na pionowe linie między plackami lub klepkami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga się je równo z powierzchnią klepek lub placków. Na suficie pasy wykonuje się wzdłuż dłuższych ścian pomieszczenia. Do bicia pasów stosuje się taką samą zaprawę jak i do tynku z tą różnicą, że dodaje się do niej trochę gipsu, aby szybciej stwardniała. [patrz też: cena cementu za tonę, kolektory słoneczne cena, tynkowanie ręczne ]

Powiązane tematy z artykułem: cena cementu za tonę kolektory słoneczne cena tynkowanie ręczne