Nawierzchnie betonowe maja wiele zalet, jak równiez pewne cechy ujemne.

Nawierzchnie betonowe mają wiele zalet, jak również pewne cechy ujemne. Do zalet należy zaliczyć: 1) możność użycia do budowy materiałów krajowych, a zwłaszcza miejscowych w postaci piasków, żwirów i pospółki, 2) możność mechanizacji prawie wszystkich robót, co umożliwia szybki postęp budowy i niskie jej koszty, 3) możność uzyskania nawierzchni o dużej odporności na ścieranie, a więc równej, bezpylnej i przydatnej do ruchu samochodowego oraz bezpiecznej ze względu na szorstkość powierzchni i o dobrej widoczności (jasnoszary kolor), 4) możność układania bezpośrednio na podłożu gruntowym ze względu na jej dużą wytrzymałość i monolityczność, 5) sztywność nawierzchni mających kształt monolitycznych płyt, powoduje z jednej strony dobry i równomierny rozkład ciśnienia na podłoże gruntowe, z drugiej zaś umożliwia przejmowanie bez uszkodzenia nawierzchni znacznych obciążeń tak podczas ruchu, jak i postoju wszelkich pojazdów, 16) małe wymagania co do jej konserwacji, polegającej głównie na jesienn ym i wiosennym zapełnieniu szczeliny masą zalewową. [więcej w: program do projektowania elewacji, krakowanie, olx tarnow ]

Powiązane tematy z artykułem: krakowanie olx tarnow program do projektowania elewacji