Po wyznaczeniu horyzontu przystepuje sie do wyznaczenia powierzchni tynku na scianach

W wypadku posługiwania się wężem wodnym wyznaczanie linii horyzontu jest ułatwione, gdyż gwoździe wbija się tylko w pobliżu rogów pomieszczenia, a następnie napina się między nimi sznur. Sznur pociera się kredą lub węglem i po naciągnięciu puszcza się go na ścianę, gdzie odciska poziomą linię. Po wyznaczeniu horyzontu przystępuje się do wyznaczenia powierzchni tynku na ścianach. W tym celu do główki skrajnego (narożnego) gwoździa wyznaczającego horyzont przykłada się pion i po spuszczeniu go aż do podłogi wbija się w odległości 15- 20 cm od niej gwóźdź w spoinę ściany tak, aby jego główka dotykała dokładnie sznura pionu. Następnie między obu gwoździami napina się sznur i według niego wbija się w ścianę w odległości 1,5- 2 m gwoździe, zwracając uwagę. na to, aby łebki wszystkich gwoździ leżały na jednej linii pionowej. Tę sarną czynność powtarza się, spuszczając pion z drugiego skrajnego gwoździa horyzontu położonego na tej samej ścianie. Następnie między gwoździami pionowych, skrajnych rzędów naciąga się sznur i według niego wbija się gwoździe w poziomych liniach w odległości około 1,5 m jeden od drugiego, zwracając uwagę na to, aby łebki gwoździ znalazły się w tej samej płaszczyźnie poziomej. W ten sam sposób wyznacza się powierzchnię tynku na pozostałych ścianach pomieszczenia. [hasła pokrewne: krakowanie, olx tarnow, butadien ]

Powiązane tematy z artykułem: butadien krakowanie olx tarnow