Projektowanie mieszanek betonowych

Projektowanie mieszanek betonowych musi uwzględniać co najmniej trzy warunki, tj. wytrzymałość, szczelność i ciekłość – urabialność, które mogą być wyrażone następującymi wzorami. Warunek wytrzymałości R28 = A (~ – 0,5) gdzie: R28 wymagana marka betonu (wytrzymałość walcowa betonu po 28 dniach), A – współczynnik zależny od marki cementu i kształtu ziarn kruszywa, ~ – wskaźnik cementowo-wodny . Wartość współczynnika A ustala się bądź doświadczalnie dla zadanych warunków, bądź też dla cementu marki 250 przyjmuje się 130 dla żwiru, 140 dla kruszywa łamanego; dla cementu marki 350 odpowiednio 160 i 180. Warunek ciekłości i urabialności Ciekłość i urabialność masy betonowej zależy od zawartości wody zarobowej w m3 masy betonowej, co określa wzór wodożądności: W=Wk•K+Wc•C gdzie: W k wskaźnik wodny dla kruszywa, tj. jednostkowa ilość wody potrzebna dla zwilżenia kruszywa w celu nadania potrzebnej ciekłości masie betonowej . Wc – wskaźnik wodny dla cementu, tj. jednostkowa ilość wody potrzebna do związania cementu. [przypisy: hurtownia elektryczna piaseczno, tynkowanie ręczne, instalacje elektryczne cennik ]

Powiązane tematy z artykułem: hurtownia elektryczna piaseczno instalacje elektryczne cennik tynkowanie ręczne