Projektowanie mieszanek betonowych

Projektowanie mieszanek betonowych Projektowanie mieszanek betonowych ma na celu takie dobranie wzajemnego stosunku składników w postaci cementu, kruszywa i wody, aby masa betonowa miała właściwą ciekłość i urabialność odpowiednią do sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. Uziarnienie mieszanki mineralnej powinno odpowiadać krzywej dobrego uziarnienia, która się powinna znajdować między granicznymi krzywymi dobrego uziarnienia kruszywa do betonu. Beton po stwardnieniu powinien wykazywać wymaganą markę po 28 dniach na próbkach w postaci walców. Prawidłowe ustalenie ilości poszczególnych składników betonu jest jedną ZJ najważniejszych czynności w technologii produkcji masy betonowej. Ilość składników można ustalić na podstawie metod obliczeniowych, obliczeniowo-doświadczalnych, opartych na zasadach naukowych. [hasła pokrewne: krakowanie, stolik kawowy allegro, instalacje elektryczne cennik ]

Powiązane tematy z artykułem: instalacje elektryczne cennik krakowanie stolik kawowy allegro