Radziecki racjonalizator Karasiew zbudowal wózek do przesuwania kastry w czasie pracy

Radziecki racjonalizator Karasiew zbudował wózek do przesuwania kastry w czasie pracy. Wózek może być podnoszony na wysokość odpowiednią do wzrostu tynkarza. Narzucanie zaprawy czerpakiem jest o wiele szybsze niż narzucanie kielnią, ponieważ kielnią nabiera się za jednym razem zaledwie 0,25 litra zaprawy, podczas gdy czerpak nabiera 0,6, a nawet 1 litr. Przy pracy czerpakiem ważne znaczenie ma prawidłowe uchwycenie go. Ułatwia to narzucanie zaprawy na ścianę i zmniejsza jej opadanie w czasie pracy. Praktyka wykazała, że przy nieumiejętnym na-rzucaniu na ściany ponad połowa użytej ilości zaprawy opada, podczas gdy przeciętnie ilość ta nie powinna przekraczać 30%. Opadanie zaprawy przy narzucie na sufit jest większe i nawet przy wprawnym tynkowaniu dochodzi do 40-; -50%. [patrz też: frakcje ropy naftowej, stolik kawowy allegro, porotherm czy silka ]

Powiązane tematy z artykułem: frakcje ropy naftowej porotherm czy silka stolik kawowy allegro