Skrzyzowanie zlacza pionowego z poziomym

Skrzyżowanie złącza pionowego z poziomym. Punktem szczególnym każdego złącza, a zwłaszcza złączy niewypełnionych, jest skrzyżowanie spoiny poziomej i pionowej. W skrzyżowaniu wzajemne usytuowanie kanału dekompresji i progu powinno być takie, aby spływająca kanałem woda trafiała na ukośną część progu i po umieszczonej w skrzyżowaniu nieprzepuszczalnej przeponie wydostawała się na zewnątrz. Uwzględniając błędy wykonania i montażu krawędź kanału dekompresji znajdować się może najwyżej o jedną trzecią nominalnej średnicy kanału poza narożem progu, choć dążyć należy do tego, aby krawędź kanału znajdowała się zawsze przed krawędzią progu. Kanał dekompresji, dla spełnienia tego warunku, można ukształtować przy dolnej krawędzi płyty z lekkim wygięciem ku przodowi. Można te ź przy górnej krawędzi płyty kanał dekompresji cofnąć nieco ku tyłowi. Uzyskuje się wtedy możliwość wykonania zakładu z taśmy izolacyjnej. W p rzypadku małej głębokości strefy, zabezpieczającej przed zawilgoceniem, dla stworzenia prawidłowej wielkości progu z jednoczesną właściwą ochroną termiczną węzła, izolację termiczną w górnej części złącza można cofnąć. [hasła pokrewne: hurtownia elektryczna piaseczno, olx cieszyn, kolektory słoneczne cena ]

Powiązane tematy z artykułem: hurtownia elektryczna piaseczno kolektory słoneczne cena olx cieszyn