Stosujac rózne katalizatory otrzymano na przyklad z izobutylenu szereg materialów pochodnych poliizobutylenu

Olefiny są bardzo podatne do przemian na tego rodzaju produkty, gdyż ulegają one łatwo polimeryzacji pod działaniem ciepła i ciśnienia dając ciekłe węglowodory w zakresie obejmowanym przez benzynę. Z drugiej znów strony, przemysł chemiczny zwrócił specjalną uwagę na znalezienie takich warunków krakowania, które dałyby maksymalną wydajność prostych olefin oraz minimalną ilość produktów znajdujących zastosowanie jako materiał pędny. Jeśli chodzi o etylen i propylen, to osiągnięcie zamierzonego celu nie przedstawia żadnych trudności, jednak reakcje butylenów nie przebiegają w pożądanym kierunku, wobec czego istnieją próby stosowania otrzymanych produktów do innych celów. Stosując różne katalizatory otrzymano na przykład z izobutylenu szereg materiałów pochodnych poliizobutylenu – począwszy od cieczy o dużej lepkości aż do materiałów o właściwościach kauczuku. Jeden z głównych warunków potrzebny do ekonomicznej produkcji kauczuków syntetycznych jest w każdym razie spełniony. Istnieje tanie źródło o nieograniczonych możliwościach, które dostarcza związków o cząsteczkach zbudowanych w postaci łańcucha złożonego z czterech atomów węgla w szeregu. Produkty te mają tym większą wartość dla produkcji kauczuku syntetycznego, że stanowią związki nienasycone. [przypisy: frakcje ropy naftowej , porotherm czy silka , mop obrotowy allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: frakcje ropy naftowej mop obrotowy allegro porotherm czy silka