Do wyznaczania powierzchni tynku mozna uzywac równiez laty i poziomnicy

Do wyznaczania powierzchni tynku można używać również łaty i poziomnicy. Powierzchnię sufitu najlepiej jest wyznaczać za pomocą dużego kątownika murarskiego (węgielnicy) o wymiarach obu boków około 2 m. Kątownik ustawia się jednym ramieniem na górnych gwoździach wyznaczających powierzchnię najbliżej narożnika i leżących w jednej linii pionowej. Drugie ramię kątownika przybliża się do powierzchni sufitu w odległości około 1,5-7-2 cm, tak jednak, aby najbardziej wystające powierzchnie sufitu były oddalone od wyznaczonej płaszczyzny co najmniej o 1 cm. Następnie kreską zaznaczamy na kątowniku położenie ramienia pionowego i wbijamy w sufit 2 gwoździe w ten sposób, aby łebki dotykały górnej krawędzi poziomego ramienia kątownika. Continue reading „Do wyznaczania powierzchni tynku mozna uzywac równiez laty i poziomnicy”

Radziecki racjonalizator Karasiew zbudowal wózek do przesuwania kastry w czasie pracy

Radziecki racjonalizator Karasiew zbudował wózek do przesuwania kastry w czasie pracy. Wózek może być podnoszony na wysokość odpowiednią do wzrostu tynkarza. Narzucanie zaprawy czerpakiem jest o wiele szybsze niż narzucanie kielnią, ponieważ kielnią nabiera się za jednym razem zaledwie 0,25 litra zaprawy, podczas gdy czerpak nabiera 0,6, a nawet 1 litr. Przy pracy czerpakiem ważne znaczenie ma prawidłowe uchwycenie go. Ułatwia to narzucanie zaprawy na ścianę i zmniejsza jej opadanie w czasie pracy. Continue reading „Radziecki racjonalizator Karasiew zbudowal wózek do przesuwania kastry w czasie pracy”

Projektowanie mieszanek betonowych

Projektowanie mieszanek betonowych Projektowanie mieszanek betonowych ma na celu takie dobranie wzajemnego stosunku składników w postaci cementu, kruszywa i wody, aby masa betonowa miała właściwą ciekłość i urabialność odpowiednią do sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. Uziarnienie mieszanki mineralnej powinno odpowiadać krzywej dobrego uziarnienia, która się powinna znajdować między granicznymi krzywymi dobrego uziarnienia kruszywa do betonu. Beton po stwardnieniu powinien wykazywać wymaganą markę po 28 dniach na próbkach w postaci walców. Prawidłowe ustalenie ilości poszczególnych składników betonu jest jedną ZJ najważniejszych czynności w technologii produkcji masy betonowej. Ilość składników można ustalić na podstawie metod obliczeniowych, obliczeniowo-doświadczalnych, opartych na zasadach naukowych. Continue reading „Projektowanie mieszanek betonowych”

Ilosc cementu na 1 m3 betonu

Ilość cementu na 1 m3 betonu warstwy górnej powinna wynosić 350 –:– 450 kg na m3 betonu, z tym, że różnica ilości cementu w betonie użytym na warstwę górną i dolną nie może być większa niż 100 kg na 1 ro3 zagęszczonego betonu. Wytrzymałość 28-dniowa próbek powinna wynosić co najmniej 300 kG/cm2 na . ściskanie i 40 -:– 45 kG/cm~ na zginanie, a wskaźnik wodno-cementowy od 0,4 –:– 0,55. Najważniejszą cechą betonu nawierzchniowego jest jego wytrzymałość na zginanie. W nawierzchniach betonowych jednowarstwowych skład masy betonowej zbliża się do składu warstwy, górnej nawierzchni dwuwarstwowej i powinien wynosić: cementu 300 –:– 400 kg/m- betonu, wskaźnik wodno-cementowy 0,45 do O 5, wytrzymałość 28-dniowa na ściskanie 300 kG/cm2 i na zginanie 40 –:– 45 kG/cm2. Continue reading „Ilosc cementu na 1 m3 betonu”

Czynnosci przy projektowaniu mieszanek betonowych

Czynności przy projektowaniu mieszanek betonowych obejmują: 1) określenie wskaźnika cementowo-wodnego. 2) dobranie właściwego uziarnienia kruszywa, 3) ustalenie właściwej ilości składników w kg na 1 m3 betonu, 4) wykonanie próbnej mieszanki, a pa osiągnięciu żądanej konsystencji ustalenie drogą kolejnych przybliżeń faktycznego składu mieszanki, 5) ustalenie mieszanki roboczej, 6) sprawdzenie wytrzymałości betonu. Ze względu na to, że zasady projektowania mieszanek betonowych znane są z kursu technologii betonu, ich szczegółowe omówienie zostało pominięte. Należy wspomnieć jedynie, że najczęściej są stosowane następujące metody projektowania mieszanek: a) metoda punktu piaskowego, b) metoda czterech równań. Projektowanie mieszanek metodą punktu piaskowego jest oparte na dwóch podstawowych równaniach. Continue reading „Czynnosci przy projektowaniu mieszanek betonowych”

Moga to byc specjalnego typu wklady blaszane lub dodatkowe prefabrykowane elementy umozliwiajace stosowanie typowych polaczen

Mogą to być specjalnego typu wkłady blaszane lub dodatkowe prefabrykowane elementy umożliwiające stosowanie typowych połączeń. Należy nadmienić, ze połączenia wymagają od zewnątrz elementu maskującego, np. w postaci rynny. Dopuszczenie zmiany kształtu obrzeza płyty zewnętrznej przy dylatacji zwiększa ilość typów płyt, ale pozwala na stosowanie w dylatacji tego samego sposobu uszczelniania spoiny jak w pozostałych stykach. W rozwiązaniach przedstawionych konieczne było wprowadzenie w dylatację warstwy podatnej, oddzielającej sąsiadujące ze sobą wykonywane na budowie betonowe fragmenty połączenia. Continue reading „Moga to byc specjalnego typu wklady blaszane lub dodatkowe prefabrykowane elementy umozliwiajace stosowanie typowych polaczen”

Architektura i nowoczesne budownictwo – Nowi zwycięzcy konkursu w Muzeum Sztuki w Taipei City

Zdobywca pierwszego miejsca – Peter Boronski i Jean-Loup Baldacci Niedawno ogłoszono zwycięzców konkursu na Nowe Miasto Sztuki w Tajpej.
Głównym celem tego konkursu było zbudowanie światowej klasy muzeum sztuki poprzez projekt koncepcyjny.
Miało być kreatywne, a jego wizjonerskie plany są poszukiwane, aby nowe Muzeum Sztuki w Taipei było świeżością i wszechstronną przestrzenią wystawową.
Zespoły projektantów z całego świata zostały zaproszone do podważenia swojej wyobraźni, poszukiwania nowych możliwości dla współczesnych muzeów sztuki i pomocy Nowym Taipei City stworzyć artystyczną ikonę na nowy wiek! Drużyna Peter Boronski i Jean-Loup Baldacci została laureatami pierwszej nagrody, a Kengo Kuma & Associates i Federico Soriano Pelaez zajęli drugie i trzecie miejsce.
Więcej informacji na temat nagradzanych projektów po przerwie. Continue reading „Architektura i nowoczesne budownictwo – Nowi zwycięzcy konkursu w Muzeum Sztuki w Taipei City”