tynkowanie reczne oraz podstawowe czynnosci wystepujace w wiekszosci rodzajów tynków

Omówimy najpierw tynkowanie ręczne oraz podstawowe czynności występujące w większości rodzajów tynków stosowanych w budownictwie. Wykonanie każdego rodzaju tynku składa się z następujących kolejnych faz: a) ostateczne przygotowanie podłoża bezpośrednio przed tynkowaniem b) wyznaczenie powierzchni tynku na ścianach i sufitach c) wykonanie obrzutki (tzw. natrysku lub szprycu) ścian sufitów d) wykonanie narzutu ścian i sufitów e) wykonanie gładzi czyli ostatniego narzutu tynku f) wykonanie faktury na ostatniej warstwie tynku g) wykonanie tynków ościeży, gzymsów, wyskoków bez lub z użyciem szablonów. Ostateczne przygotowanie podłoża polega na odkurzeniu powierzchni ścian i sufitów i zwilżeniu ich wodą. Są to roboty pomocnicze nie wchodzące zasadniczo w sam proces tynkowania i należące wyłącznie do pomocników. Continue reading „tynkowanie reczne oraz podstawowe czynnosci wystepujace w wiekszosci rodzajów tynków”

Na suficie pasy wykonuje sie wzdluz dluzszych scian pomieszczenia

Oprócz opisanego wyżej sposobu wyznaczania powierzchni sufitu na niektórych budowach stosowany jest drugi, mniej wygodny sposób. Polega on na tym, że równolegle do dłuższej ściany pomieszczenia wytycza się pośrodku oś sufitu, wbijając gwoździe w ten sposób, aby łebki gwoździ pokrywały się z przyszłą powierzchnią tynku sufitu. Następnie za pomocą łaty murarskiej i poziomnicy wyznacza się położenie łebków gwoździ, ustalających powierzchnię sufitu w kierunku poprzecznym. Po wyznaczeniu płaszczyzny przyszłego tynku za pomocą gwoździ zarówno przy pierwszym, jak i przy drugim sposobie wykonuje się dokoła wbitych gwoździ placki z zaprawy gipsowej, które wygładza się równo z główką gwoździa. Zamiast placków można również obok gwoździ drewnianych osadzić na gęstej zaprawie klepki. Continue reading „Na suficie pasy wykonuje sie wzdluz dluzszych scian pomieszczenia”

Pojemnosc produkcyjna bebna mierzy sie objetoscia suchych skladników

Pojemność produkcyjną bębna mierzy się objętością suchych składników (wiążących lub czynnych i wypełniających lub biernych), które załadowywane są do bębna na 1 zarób. Jak wskazywano poprzednio, w ZSRR są produkowane betoniarki o pojemności bębna 100, 250, 425, 500, ]. 200 i 2400 1. Załadowane do bębna piasek i drobne ziarna żwiru i tłucznia wskutek mieszania, rozmieszczają się w próżniach pomiędzy grubszymi ziarnami. Wskutek tego objętość betonu otrzymanego z jednego zarobu jest mniejsza niż suma objętości suchych składników załadowanych do bębna. Continue reading „Pojemnosc produkcyjna bebna mierzy sie objetoscia suchych skladników”

Projektowanie mieszanek betonowych

Projektowanie mieszanek betonowych musi uwzględniać co najmniej trzy warunki, tj. wytrzymałość, szczelność i ciekłość – urabialność, które mogą być wyrażone następującymi wzorami. Warunek wytrzymałości R28 = A (~ – 0,5) gdzie: R28 wymagana marka betonu (wytrzymałość walcowa betonu po 28 dniach), A – współczynnik zależny od marki cementu i kształtu ziarn kruszywa, ~ – wskaźnik cementowo-wodny . Wartość współczynnika A ustala się bądź doświadczalnie dla zadanych warunków, bądź też dla cementu marki 250 przyjmuje się 130 dla żwiru, 140 dla kruszywa łamanego; dla cementu marki 350 odpowiednio 160 i 180. Warunek ciekłości i urabialności Ciekłość i urabialność masy betonowej zależy od zawartości wody zarobowej w m3 masy betonowej, co określa wzór wodożądności: W=Wk•K+Wc•C gdzie: W k wskaźnik wodny dla kruszywa, tj. Continue reading „Projektowanie mieszanek betonowych”

W scianach trójwarstwowych wskazane jest, aby izolacja cieplna polaczenia stanowila nieprzerwany ciag z izolacja sciany

W ścianach trójwarstwowych wskazane jest, aby izolacja cieplna połączenia stanowiła nieprzerwany ciąg z izolacją ściany. Szczególnej staranności w budynkach z elementów wielkowymiarowych wymaga opracowanie termiczne naroży wypukłych. Połączenie stropu ze ścianą zewnętrzną ze względu na warunki termiczne jest korzystniejsze niż połączenie ścian wewnętrznych z zewnętrznymi. Wpływa na to napływ ciepła od grzejników oraz znaczna izolacyjność podłogi. Nie oznacza to jednak możliwości zaniedbania założenia odpowiedniej izolacji. Continue reading „W scianach trójwarstwowych wskazane jest, aby izolacja cieplna polaczenia stanowila nieprzerwany ciag z izolacja sciany”

Stosowane jest przy wykonywaniu kondygnacji piwnicznej i specjalnie odpowiedzialnych tarcz usztywniajacych

Stosowane jest przy wykonywaniu kondygnacji piwnicznej i specjalnie odpowiedzialnych tarcz usztywniających. Zwykle nawet w tych przypadkach nie jest konieczne projektowanie dybla na całą szerokość ściany. Można wtedy, nie tracąc walorów wytrzymałościowych złącza, zmniejszyć pracochłonność robót na budowie. Jeżeli występujące w pionowym styku siły styczne są niewielkie, wygodnie jest stosować połączenie z płaskim wrębem. W przypadku ścian z betonów lekkich, o strukturze jamistej lub półzwartej, szorstka powierzchnia betonu stwarza wystarczające warunki do związania betonu starego z nowym. Continue reading „Stosowane jest przy wykonywaniu kondygnacji piwnicznej i specjalnie odpowiedzialnych tarcz usztywniajacych”

Budownictwo i architektura : Aktualizacja: Elbe Philharmonic Hall / Herzog i de Meuron

Jose Campos Powoli, ale z pewnością, piękna hamburska filharmonia w Hamburgu zbliża się do końca (według strony internetowej budowy filharmonii właśnie zakończono konstrukcję dachu, która zamyka wielką salę koncertową!).
Udostępniliśmy kilka zdjęć innowacyjnego i kultowego systemu koncertowego sali koncertowej, gdy odwiedziliśmy Hamburga na początku tego roku, a ostatnio Jose Campos udostępnił nam swój najnowszy zestaw.
Sprawdź Campos.
zdjęcia i dowiedz się więcej o zakończonej konstrukcji sufitu po przerwie.
W przypadku złożonego systemu pokryć dachowych ponad 100 indywidualnie zaprojektowanych prefabrykowanych płyt betonowych kształtuje końcówkę objętości. Continue reading „Budownictwo i architektura : Aktualizacja: Elbe Philharmonic Hall / Herzog i de Meuron”

Nowoczesna architektura : Studio Architektoniczne Private Brewery / FORMA

Dzięki uprzejmości FORMA Architectural Studio Koncepcja FORMA Architectural Studio restauracji położonej 10 km na południe od Kijowa została zbudowana na dwóch kontrastowych symbolach, w których hala w kształcie hangaru mieści prywatny browar, kuchnię i salę restauracyjną, podczas gdy przestrzeń na wysokości lata, mieszcząca 23 pokoje hotelowe zapewniają odwiedzającym poczucie domu dzięki przytulnemu umieszczeniu pod dwuspadowym dachem.
Więcej zdjęć i architektów.
opis po przerwie.
Trzy specjalne apartamenty dla gości VIP połączone przestronnym holem znajdują się na najwyższym poziomie, tuż pod granią.
Równoważąca przestrzeń hotelowa unosi się nad miejscem browaru, ciągnąc się w kierunku końca działki, a długi hol jest idealny na organizowanie dużych imprez i przyjęć. Continue reading „Nowoczesna architektura : Studio Architektoniczne Private Brewery / FORMA”

Architektura 21szego wieku : Wielofunkcyjne centrum / ETB Studio

Dzięki uprzejmości ETB Studio Zaprojektowane przez ETB Studio, centrum wielofunkcyjne, które zdobyło pierwszą nagrodę w konkursie, jest częścią wschodniego skraju wioski Bach, w starożytnej wiosce Sappada we Włoszech.
W połączeniu ze stosunkiem mierzonym ze skalą wioski i związkiem z doliną i pasmami górskimi powstaje potężna sceneria interwencji.
Więcej zdjęć i architektów.
opis po przerwie.
Nowy kompleks to system złożony z trzech podobnych architektur generowanych przez ten sam typ, tę samą formę, trzy współczesne i ciche architektury, siedząc w naturalny sposób na topografii. Continue reading „Architektura 21szego wieku : Wielofunkcyjne centrum / ETB Studio”