Warunkiem sprawnosci zlacza jest, jak juz wspomniano, szczelnosc powierzchni progu

Warunkiem sprawności złącza jest, jak już wspomniano, szczelność powierzchni progu. Osiągnąć to można wykonując szczelny, dobrej jakości beton lub, w przypadkach wątpliwych, powlekając beton warstwą nieprzepuszczalną (np. lepikiem) lub wreszcie umieszczając w styku folię ze sztucznego tworzywa. Złącze poziome powinno być także uszczelnione przed przewiewaniem, zwiększa to bowiem istotnie odporność styku na zawilgocenie. Z przedstawionych trzech typów połączeń dla ścian jednowarstwowych) jedynie połączenie w systemie Szczecin spełnia uprzednio podane warunki, przy czym rezygnacja z uszczelki przeciw przewiewaniu jest usprawiedliwiona znacznym wymiarem konstrukcyjnej części złącza, a więc dużym jego oporem przed przewiewaniem. W połączeniu tym izolację termiczną umieszczono poza progiem, w przeciwieństwie do rozwiązania, w którym izolacja termiczna znajduje się na przedłużeniu przedniej krawędzi progu. [więcej w: styropian spadkowy, cena cementu za tonę gruntu, cena cementu za tonę ]

Powiązane tematy z artykułem: cena cementu za tonę silka czy porotherm styropian spadkowy