Wezly zelbetowe

. Węzły żelbetowe. Te siły, które nie mogą być przeniesione przez węzeł (połączenie) traktowany jako betonowy, muszą być przejęte przez zbrojenie. W ten sposób powstaje węzeł żelbetowy, przy czym jest on traktowany obliczeniowo jako żelbetowy, gdy ilość zbrojenia w przekroju pionowym przez złącze przekroczy 0,2%. Spoiny w złączach żelbetowych powinny być wypełnione betonem marki nie niższej niż 170. Stosowanie zapraw porowatych jest niewskazane, nie dają one, bowiem dostatecznej ochrony zbrojenia w złączu przed korozją. Zbrojenie wiotkie, z uwagi na swój charakter, dostosowane jest do przenoszenia osiowych sił rozciągających. Dlatego też węzeł powinien być tak konstruowany, aby zbrojenie było tylko rozciągane. W razie konieczności zbrojenie wiotkie jest w stanie przenieść w ograniczonym zakresie także siły poprzeczne. W schemacie tym pominięto, bowiem jednocześnie występujące przyczepność betonu wypełniającego do prefabrykatu, siły osiowe w zbrojeniu spowodowane poprzecznym przemieszczeniem i inne. Prześledzimy pracę zbrojenia w często spotykanych typach węzłów. Węzeł czterech ścian. Siła rozciągająca działająca na jedną ze ścian przekazuje się głównie na ścianę przeciwległą. [przypisy: frakcje ropy naftowej, butadien, kocioł z zamkniętą komorą spalania ]

Powiązane tematy z artykułem: butadien frakcje ropy naftowej kocioł z zamkniętą komorą spalania