Zabezpieczenia lokalne przed wplywami termicznymi

Zabezpieczenia lokalne przed wpływami termicznymi. Zagadnienia ochrony cieplnej budynków wchodzą tradycyjnie w zakres wykładów z budownictwa ogólnego, dlatego też zajmiemy się tutaj jedynie zagadnieniami konstrukcyjnymi, wynikającymi z konieczności tej ochrony, pomijając kwestie materiałowe i obliczeniowe. Dla zapewnienia odpowiedniego komfortu wnętrza rozkład temperatur wzdłuż całej długości ścian zewnętrznych musi być mniej więcej równomierny. Tymczasem w narożach budynku, nawet przy pełnej jednorodności ścian, z uwagi na zwiększony odpływ ciepła w stosunku do napływu, następuje dość silne obniżenie temperatury. Przykład rozkładu temperatur wewnątrz i na powierzchni naroża ściany żużlobetonowej. Następstwem obniżenia temperatury w narożu są zwiększone straty cieplne, a jeżeli temperatura spadnie poniżej punktu rosy, występuje niebezpieczeństwo kondensacji pary wodnej. Wykonanie skosów w narożu z tego samego materiału zmniejsza różnicę temperatur o ok. 30%. Podobny efekt jak skos daje zaokrąglenie naroża. Różnica temperatur zmniejszy się jeszcze bardziej, jeżeli naroże wypełnimy materiałem o współczynniku przewodności As mniejszym niż współczynnik przewodności ściany A. [więcej w: kocioł z zamkniętą komorą spalania, olx cieszyn, instalacje elektryczne cennik ]

Powiązane tematy z artykułem: instalacje elektryczne cennik kocioł z zamkniętą komorą spalania olx cieszyn