Ze wzgledów konstrukcyjnych wygodniejsze jest zastosowanie ocieplenia w formie pilastra ocieplajacego, lub zastosowanie ocieplenia od srodka naroza

Ze względów konstrukcyjnych wygodniejsze jest zastosowanie ocieplenia w formie pilastra ocieplającego, lub zastosowanie ocieplenia od środka naroża. Najbardziej efektywnym sposobem ocieplenia naroża jest umieszczenie w nim pionu centralnego ogrzewania lub elementu grzejnego (ewentualnie można jednocześnie naroża od wewnątrz ocieplić). W konstruowaniu ścian zewnętrznych i ich połączeń podstawowym problemem jest maksymalna likwidacja wpływów lokalnych obniżeń oporu cieplnego, czyli tzw. mostki termiczne. Stosunkowo rzadko ściana wewnętrzna lub nośna szczytowa wyprowadzana jest na zewnątrz budynku. Wymaga to założenia od czoła warstwy efektywnej (np. styropian), przy czym izolacja ta powinna zachodzić na ścianę zewnętrzną na długości co najmniej 0,5 h. Aby uniknąć konieczności lokalnego ocieplenia, wystarczy ścianę nośną cofnąć odpowiednio względem krawędzi zewnętrznej budynku. Duże trudności i właściwym ociepleniem ścian występują wt edy, gdy ze względów architektonicznych ściany nośne wyprowadzone są poza krawędź ścian poprzecznych. [przypisy: olx cieszyn, hurtownia elektryczna piaseczno, silka czy porotherm ]

Powiązane tematy z artykułem: hurtownia elektryczna piaseczno olx cieszyn silka czy porotherm