Butadien znajduje sie w . ropie naftowej w niewielkich ilosciach

Ponieważ produkcja kauczuku syntetycznego z materiałów pochodzenia naftowego wymaga prowadzenia takiej samej ilości procesów jak produkcja z innych surowców, można by z tego wyciągnąć wniosek, że produkty naftowe nie mają większej przewagi nad innymi surowcami stosowanymi do tych celów. Wprawdzie produkcja olefin jest tania i możemy otrzymywać je w nieograniczonych ilościach, jednak nie wystarcza to jeszcze do osiągnięcia decydującej przewagi. Jasne jest, że rozwój przemysłu kauczuków syntetycznych zależy od produkcji taniego butadienu i izoprenu. Przemysł naftowy będzie mógł więc wtedy zająć przodującą pozycję, jeżeli będzie produkował tani butadien i względnie tani izopren. Butadien znajduje się w . ropie naftowej w niewielkich ilościach. Pierwsze próby oddzielenia butadienu od innych składników ropy naftowej podjęto w ZSRR w r. 1933. Wprawdzie produkcja ropy naftowej jest bardzo duża i w sumie można by otrzymywać duże ilości butadienu, jednak na przeszkodzie stoją trudności związane z jego wyodrębnieniem. Butadien jest wyjątkowo trudny do oddzielenia od innych składników. Jedna z metod polega na otrzymywaniu związku addycyjnego butadienu z chlorkiem miedzianym. Związek ten ogrzany do temperatury od 30 do 1000C rozkłada się wydzielając czysty butadien. Obecność takich związków, jak chlorek amorowy, chlorek cynawy, chlorek sodowy lub glikol etylenowy zwiększa działanie chlorku miedziowego, Pewne ilości butadienu można otrzymać z frakcji butenowej otrzymywanej z gazów procesu krakowania olejów naftowych w fazie gazowej (w wysokich temperaturach). [patrz też: silka czy porotherm , allegro domki holenderskie , butadien ]

Powiązane tematy z artykułem: allegro domki holenderskie butadien silka czy porotherm