Czynnosci przy projektowaniu mieszanek betonowych

Czynności przy projektowaniu mieszanek betonowych obejmują: 1) określenie wskaźnika cementowo-wodnego. 2) dobranie właściwego uziarnienia kruszywa, 3) ustalenie właściwej ilości składników w kg na 1 m3 betonu, 4) wykonanie próbnej mieszanki, a pa osiągnięciu żądanej konsystencji ustalenie drogą kolejnych przybliżeń faktycznego składu mieszanki, 5) ustalenie mieszanki roboczej, 6) sprawdzenie wytrzymałości betonu. Ze względu na to, że zasady projektowania mieszanek betonowych znane są z kursu technologii betonu, ich szczegółowe omówienie zostało pominięte. Należy wspomnieć jedynie, że najczęściej są stosowane następujące metody projektowania mieszanek: a) metoda punktu piaskowego, b) metoda czterech równań. Projektowanie mieszanek metodą punktu piaskowego jest oparte na dwóch podstawowych równaniach. tj. warunku wytrzymałości i warunku szczelności (wzór absolutnych objętości) oraz na dwóch zależnościach. przyjmowanych doświadczalnie, tj. stosunku wagowym piasku do kruszywa grubego oraz przyjętej ilości wody wynoszącej, zależnie od założonej ciekłości projektowanej mieszanki, od 90 do 220 litrów na 1 m3 masy betonowej. [więcej w: olx wronki, styropian spadkowy, stolik kawowy allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: olx wronki stolik kawowy allegro styropian spadkowy