Dwuchlorek etylenu ma równiez duze znaczenie dla produkcji tworzyw syntetycznych

Na przykład Tiokol oparty jest na dwuchlorku etylenu oraz na różnych wielosiarczkach nieorganicznych. Dwuchlorek etylenu szeroko stosowany i ceniony jako rozpuszczalnik otrzymuje się przez bezpośrednią reakcję etylenu z chlorem. CI2 + CH2 = CH. –; CH2CI – CH2CI Poprzez etylen ten typ kauczuku syntetycznego jest bezpośrednio związany z przemysłem ropy naftowej. Dwuchlorek etylenu ma również duże znaczenie dla produkcji tworzyw syntetycznych, gdyż służy on do produkcji chlorku winylu. Ze względu na własności elastyczne, polichlorek winylu możemy traktować jako jeden z najbardziej charakterystycznych materiałów w grupie elastoplastów, Brous otrzymał chlorek winylu z dwuchlorku etylenu, ogrzewając go z alkoholem metylowym w obecności wodnego roztworu wodorotlenku wapniowego. Chlorek etylu możemy otrzymywać z etylenu i chlorowodoru. W obecności chlorku glinowego chlorek etylenu reaguje z benzenem dając etylobenzen, służący do otrzymywania styrenu stosowanego do produkcji Buny S. Produkcja surowców do kauczuku syntetycznego. Na podstawie tego co powiedziano o możliwościach zastosowania produktów przemysłu naftowego do wyrobu kauczuków syntetycznych, widać, że materiały te mają takie samo znaczenie jak węgiel, acetylen itp. [podobne: frakcje ropy naftowej , porotherm czy silka , mop obrotowy allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: frakcje ropy naftowej mop obrotowy allegro porotherm czy silka