Etylen jako produkt podstawowy

Podobnie jak w wypadku procesu otrzymywania butadienu z alkoholu nie opublikowano dotychczas bliższych danych technicznych. Ogólnie biorąc, wszystkie tego rodzaju procesy wzmagają reaktywację katalizatora ze względu na osadzanie się na nim koksu. Oznacza to, że cykl produkcyjny musi składać się z właściwej reakcji oraz z reaktywacji katalizatora. Etylen jako produkt podstawowy. Znaczenie etylenu dla przemysłu tworzyw syntetycznych, a szczególnie jego znaczenie jako surowca do produkcji alkoholu podkreślone już było w poprzednich rozdziałach. Obliczono, że potencjalne możliwości produkcji alkoholu jedynie tylko z gazów pokrakowych wynoszą około 4500 milionów litrów rocznie możliwości te obejmują produkcję alkoholu etylowego, alkoholi propylowych. butylowych itp. ; alkohole te mają duże znaczenie dla przemysłu tworzyw plastycznych, lakierów i wielu innych gałęzi przemysłu chemicznego. Duże ilości olefin są obecnie stosowane do produkcji różnych glikoli i pokrewnych związków. Nie tak dawno uruchomiono fabrykę produkującą glicerol. Prace prowadzone na tym odcinku mogą przyczynić się do postępu w dziedzinie syntetycznych żywic typu alkidali. Wprawdzie dotychczas zwrócono głównie uwagę na zastosowanie elastomerów butadienowych, jednak należy pamiętać o tym, że istnieją również inne typy kauczuku syntetycznego. Surowce do produkcji tych materiałów nie były dotychczas omawiane, gdyż wychodzą one poza zakres normalnych typów kauczuku syntetycznego. [przypisy: olx tarnow , cement cena za tonę , instalacje elektryczne cennik ]

Powiązane tematy z artykułem: cement cena za tonę instalacje elektryczne cennik olx tarnow