Grubosc nawierzchni betonowej

Na łukach, z wyjątkiem łuków o dużych promieniach; stosuje się przekrój poprzeczny o spadku jednostronnym . Grubość nawierzchni betonowej waha się od 12 do 30 cm i jest zależna od wielu czynników, a przede wszystkim od podatności podłoża gruntowego lub sztucznego, wielkości jednostkowego obciążenia i natężenia ruchu, wytrzymałości betonu, konstrukcji przekroju poprzecznego oraz wahań temperatury w danej miejscowości. Bardzo istotnym zagadnieniem jest wybór liczby warstw nawierzchni . Jednowarstwowe nawierzchnie wykonuje się z jednolitej masy betonu nawierzchniowego odpornego na niszczące działanie wpływów atmosferycznych i ruchu drogowego, W dwuwarstwowych nawierzchniach część dolną, znacznie grubszą, czyli warstwę nośną, wykonuje się z masy betonowej chudszej o słabszym kruszywie, zwykle- ze żwiru i piasku lub pospółki odpowiednio doziarnionej, a część górną, cieńszą czyli warstwę ścieralną o grubości 3 -:- 6 cm – z masy betonowej jak w nawierzchniach jednowarstwowych. [więcej w: olx cieszyn, silka czy porotherm, program do projektowania elewacji ]

Powiązane tematy z artykułem: olx cieszyn program do projektowania elewacji silka czy porotherm