Masa betonowa do warstwy dolnej jest zazwyczaj przygotowywana równiez z kruszywa naturalnego

Masa betonowa do warstwy dolnej jest zazwyczaj przygotowywana również z kruszywa naturalnego z tym, że zestawienie kruszywa, dodawanie cementu oraz wody musi być dokładne. Zawartość cementu portlandzkiego marki co najmniej 350 powinna wynosić od 250 do 350 kg na m3 betonu, wskaźnik wodno-cementowy od 0,4 do 0,5 a wytrzymałość 28-dniowa gotowego betonu w postaci przygotowanych próbek z układanej warstwy powinna wynosić co najmniej 250 kG/cm2 na ściskanie i 35 kG/cm na zginanie. Masę betonową do warstwy górnej przygotowuje się ze starannie dobranej mieszanki mineralnej wg krzywej uziarnienia odpowiadającej przepisom. Jako kruszywo stosowane są grysy granulowane doborowych gatunków i piasek oraz cement tej samej marki i tego samego pochodzenia (cementowni) co i do warstwy dolnej. [więcej w: tynkowanie ręczne, porotherm czy silka, kolektory słoneczne cena ]

Powiązane tematy z artykułem: kolektory słoneczne cena porotherm czy silka tynkowanie ręczne