Olefiny poddaje sie odwodornieniu

Według Grossego, Morella i Mavityego istota zagadnienia polega na znalezieniu metod pozwalających na wykorzystanie do produkcji kauczuku syntetycznego olbrzymich ilości butanów i butenów znajdujących się w gazach ziemnych i krakowych oraz pentanów, które możemy otrzymać z gazoliny oraz z surowej ropy naftowej. Zagadnienie to rozwiązano za pomocą metody katalitycznego odwodorniania olefin na dwuolefiny (czyli dieny). Olefiny poddaje się odwodornieniu na dwuolefiny przy użyciu takich samych katalizatorów, jakie się stosuje do ich otrzymywania (tlenki chromu, molibdenu lub wanadu naniesione na aktywowanym tlenku glinu). Otrzymuje się dwuolefiny sprzężone, posiadające ten sam szkielet węglowy co olefiny wyjściowe. Stosują się również inne katalizatory, jak tlenki wolframu, tytanu, cyrkonu, ceru i toru, szczególnie do odwodornienia butylenu. Otrzymywanie Buny z gazów krakowych. Tak więc z butylenu-1 lub butylenu-2 powstaje butadien -1,3; z pentenów o prostych pierścieniach – piperylen (1,3-pentadien); z pentenów zaś o łańcuchach rozgałęzionych powstaje izopren (2-metylo-l,3-butadien). Położenie podwójnego wiązania w łańcuchu węglowym olefiny prawdopodobnie nie ma żadnego znaczenia, szczególnie przy odwodornianiu w obecności katalizatora opartego na tlenku glinu, gdyż ulega ono łatwo przesunięciu. Tak więc prawie z tą samą wydajnością otrzymano izopren zarówno z 3metylobutenu-l jak i z mieszaniny 2-metylobutenu-1 i 2-metylobutenu-2. [podobne: silka czy porotherm , allegro domki holenderskie , butadien ]

Powiązane tematy z artykułem: allegro domki holenderskie butadien silka czy porotherm