Podczas krakowania frakcji ropy naftowej

Termiczny proces krakowania olejów gazowych lub nafty w wysokich temperaturach daje oprócz butadienu również szereg innych wartościowych produktów; są to duże ilości olefin oraz związków aromatycznych. Pomiędzy produkcją butadienu, otrzymywanego przy zastosowaniu tej metody, a produkcją wysokooktanowych paliw lotniczych istnieje ścisła łączność. Ilustrują to podane poniżej przez Murphreego wyniki otrzymane podczas krakowania ciężkich węglowodorów w obecności pary wodnej. Przy zastosowaniu tych samych warunków wydatność butadienu wzrastała w następującej kolejności użytych do krakowania materiałów:a związków aromatycznych, b. parafin. c. olefin, d. naftenów (cykloparafin), e. nienasyconych naftenów (cykloolefin),. Według opublikowanych danych technicznych i patentów szczególnie wysoką wydajność butadienu otrzymano z cykloheksanu oraz cykloheksenu przez bezpośrednie krakowanie termiczne w wysokiej temperaturze, a szczególnie pod zmniejszonym ciśnieniem. Podczas krakowania frakcji ropy naftowej wydajność butadienu w poszczególnych próbach prowadzonych w podobnych warunkach wzrastała w miarę obniżania się temperatury wrzenia poszczególnych frakcji. Tak więc gazolina dawała wyższą wydajność butadienu niż frakcje oleju gazowego pochodzące z tego samego gatunku ropy naftowej. [hasła pokrewne: krakowanie , hurtownia elektryczna piaseczno , stancje olsztyn olx ]

Powiązane tematy z artykułem: hurtownia elektryczna piaseczno krakowanie stancje olsztyn olx