Rozwiazanie konstrukcyjne w takim wlasnie przypadku pokazano na przykladzie budynków z cegly zeranskiej

Rozwiązanie konstrukcyjne w takim właśnie przypadku pokazano na przykładzie budynków z cegły żerańskiej. Są to jednak rozwiązania kłopotliwe i nie zalecane. Wyprowadzenie ściany nośnej na zewnątrz budynku jest czasem konieczne ma to miejsce wtedy, gdy przewiduje się stosowanie w budynku loggio. Należy zauważyć, że warstwa styropianu wcina się głęboko w ściany nośne. Aby zapobiec znacznym spadkom temperatur należy: – albo ocieplić obustronnie ścianę loggi, – albo pionowe elementy loggi oddylatować od ścian zewnętrznych budynku, a wtedy ewentualnie mostki termiczne powstaną jedynie na złączach. To drugie rozwiązanie w przypadku niezbyt wysokich budynków należy uznać za właściwsze. Zagadnienie mostka termicznego występuje zawsze w złączach elementów wielkowymiarowych. Przyczyną jest osłabienie izolacyjności ściany zewnętrznej przez wprowadzenie w obręb ściany w strefie złącza betonu konstrukcyjnego. Przy ścianach jednowarstwowych uda je się niekiedy uniknąć specjalnego ocieplania strefy złącza często jest to jednak konieczne. [przypisy: styropian spadkowy, program do projektowania elewacji, cement cena za tonę ]

Powiązane tematy z artykułem: cement cena za tonę program do projektowania elewacji styropian spadkowy