Umieszczenie uszczelnienia

Należy zwrócić uwagę, aby izolacja ta (musi być odporna na wpływy wilgoci) nie znalazła się zbyt nisko (brak konstrukcyjnego zabezpieczenia przed tą możliwością), gdyż wówczas może nastąpić zawilgocenie połączenia na styku beton-izolacja. Umieszczenie uszczelnienia w dolnej części styku poziomego np. typ CIV AL mimo wykonania specjalnego odprowadzenia wody w miejscu skrzyżowania spoin, uznać trzeba za zbędne. W rozwiązaniach spoiny poziomej dla ścian trójwarstwowych stosuje się różne wysokości progu. Należy zaznaczyć, że najczęściej próg umiejscowiony jest poniżej górnej krawędzi stropu. Jest to uzasadnione lepszą ochroną złącza poziomego i dłuższą drogą dla jego zawilgocenia, wprowadza jednak utrudnienia w jego produkcji i transporcie (warstwa fakturowa wystaje poniżej płyty nośnej i może być łatwo uszkodzona). Obniżenie zewnętrznej części ścian, większe niż jest konieczne dla ukształtowania progu prowadzi do utworzenia m ostka termicznego o kilkanaście centymetrów poniżej wieńca. Tak zlokalizowany mostek termiczny będzie powodować zaciemnienia na tynku widoczne od wnętrza pomieszczenia. Umieszczona w szczelinie izolacja może, a nawet powinna mieć swoje jednoznacznie określone miejsce. [więcej w: silka czy porotherm, butadien, olx cieszyn ]

Powiązane tematy z artykułem: butadien olx cieszyn silka czy porotherm