Uznano jako potencjalne przemieszczenie rozwazanej sciany takie przemieszczenie, które jest mozliwe bez wykonania przemieszczenia pozostalych scian zbiegajacych sie w wezle

Uznano jako potencjalne przemieszczenie rozważanej ściany takie przemieszczenie, które jest możliwe bez wykonania przemieszczenia pozostałych ścian zbiegających się w węźle. Przyjęto w uproszczeniu, ze element uformowany w złączu z betonu wypełniającego pełni tylko rolę sztywnego wypełnienia pośredniczącego w przekazywaniu obciążeń. Pominięto przy tym przyczepność betonu prefabrykatu do betonu wypełniającego złącze, jako że wielkość ta jest zmienna w bardzo szerokich granicach. Dlatego przyczepność tę traktować należy jako sposób dodatkowego zwiększenia nośności złącza, a nie jako środek podstawowy zapewniający jego bezpieczeństwo. Połączenia czterech ścian. Koncepcje węzłów omówione uprzednio na przykładzie węzłów czterech ścian znajdują tu swoje dalsze rozwinięcie. Węzeł przenoszący jedynie siły ściskające nie może być stosowany, jako betonowy. Konieczne jest wprowadzenie do węzła zbrojenia, które przejąć mus i całość obciążeń. Wprowadzenie dwóch ścian do wnętrza węzła usztywnia te ściany szczególnie w okresie montażu. Jednakże z uwagi na możliwość niepełnego wypełnienia spoiny między płytami zaprawą, celowe jest odpowiednie wyprofilowanie ścian usztywnianych. Wprowadzenie ukośnych ścięć płyt, jakkolwiek ogranicza częściowo swobodę ich przemieszczeń ze względu na niesymetryczność rozwiązania, wymaga wprowadzenia w złącze zbrojenia dla przeniesienia działających na złącze sił. [patrz też: cement cena za tonę, olx wronki, porotherm czy silka ]

Powiązane tematy z artykułem: cement cena za tonę olx wronki porotherm czy silka