Wezly pionowe

Węzły pionowe. Siły styczne TI najczęściej są rezultatem nierównych obciążeń ścian, różnych materiałów łączonych ścian oraz występują przy przenoszeniu sił poziomych. Siły styczne T2 i T wywoływane są głównie tendencją do bocznych przesunięć ścian mimośrodowo obciążonych, przeciwdziałają utracie stateczności krawędzi. Siły osiowe rozciągające NI powstają w przypadku obciążenia siłami poziomymi budynku oraz przy przenoszeniu sił TI przez połączenia dyblowe. Siły osiowe ściskające N2 mogą być zasadniczo w złączach wypełnionych betonem pomijane. Węzły betonowe Rozważymy niżej zasady kształtowania przekroju poziomego betonowych złącz pionowych. Każda ze ścian schodzących się w złączu obciążana jest w przypadku ogólnym czterema siłami: N1, N2, T2 i T. W zależności od rozwiązania konstrukcyjnego złącze betonowe jest w stanie przejąć wszystkie lub tylko część tych sił. Pozostałe siły przenieść musi dodatk owe zbrojenie wprowadzone w węzeł, lub zbrojenie wieńców. Jeżeli siła przekazywana ze ściany na węzeł nie może być przez węzeł przejęta, to powstaje potencjalna możliwość przemieszczenia krawędzi ściany równolegle do kierunku tej siły. Omawiane niżej węzły uszeregowano w kierunku zmniejszającej się liczby tych potencjalnych przemieszczeń. [przypisy: cement cena za tonę, olx cieszyn, porotherm czy silka ]

Powiązane tematy z artykułem: cement cena za tonę olx cieszyn porotherm czy silka