Zeby dobrze i wzglednie latwo wypelnic szczeline zaprawa czy betonem, nalezy dazyc do powiekszenia rozwartosci szczeliny co najmniej do 10 cm

Kształtów tych może być oczywiście więcej, niektóre z nich; bardziej charakterystyczne o nośności złącza betonowego decyduje jakość zastosowanego betonu, dokładność wypełnienia styków oraz przyczepność betonu wypełniającego węzeł do betonu prefabrykatu. Dlatego wymaga się, aby połączenia nośne miały szerokość styku wynoszącą, co najmniej 5 cm, gdyż jest to minimalny wymiar, konieczny, aby odciągnięcie wody przez prefabrykaty z betonu wypełniającego nie spowodowało istotnego spadku wytrzymałości tego betonu. Ponadto w mniejszych szczelinach istnieje obawa niewypełnienia ich betonem czy zaprawą. Żeby dobrze i względnie łatwo wypełnić szczelinę zaprawą czy betonem, należy dążyć do powiększenia rozwartości szczeliny co najmniej do 10 cm, a w przypadku połączenia zbrojonego do 12-15 cm. Norma wymaga, aby pole przekroju poprzecznego spoiny przewidzianej do wypełnienia betonem Fbv wynosiło: – dla płyt ściennych o grubości h; > 2 00 mm, Fbv 5hv, – dla płyt ściennych o grubości h; > 200 mm, Fbv 100 cm Siły styczne pionowe w złączach przenoszone są, jak wiadomo, przez styk pionowy wieniec. Rozważmy warunki kształtowania tego styku. Styk płaski dla przeniesienia jakichkolwiek sił wymaga uzbrojenia krawędzi, gdyż trudno liczyć na przeniesienie sił przez samą przyczepność między betonem prefabrykatu a betonem wypełniającym złącze. Wprowadzenie pionowego zdyblowania złącza o dyblach na całą szerokość ściany , stwarza połączenie zdolne do przeniesienia bardzo dużych sił stycznych przy dużej łatwości dostępu do złącza, ale wymagające dodatkowego oszalowania złącza na budowie. [podobne: kocioł z zamkniętą komorą spalania, butadien, cena cementu za tonę ]

Powiązane tematy z artykułem: butadien cena cementu za tonę kocioł z zamkniętą komorą spalania